Domov > Viri sofinanciranja >

Viri sofinanciranja

Naziv operacije:
Sončna elektrarna TIK Kobarid


Kratek opis operacije, namen operacije, finančna podpora (višina subvencije – pogodba), cilji in rezultati operacije:
Sončna elektrarna TIK Kobarid, sofinancirana v višini 20 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije, po Pogodbi št. 2570-23-701313 o sofinanciranju operacije »Sončna elektrarna TIK Kobarid«.


Naložbo sta sofinancirala Evropska unija in Republika Slovenija.Naziv operacije:

Linija za izdelavo aspiracijskih katetrov z orodjem.


Kratek opis operacije, namen operacije, finančna podpora (višina subvencije – pogodba), cilji in rezultati operacije:
Linija za izdelavo aspiracijskih katetrov z orodjem, sofinancirana v višini 264.034,68 EUR oziroma 39 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije, po Pogodbi o sofinanciranju operacije v okviru Javnega razpisa »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«.


Naložbo v sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj EKP 2014 – 2020.


Evropski sklad za regionalni razvoj
www.eu-skladi.si

Ministerstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo


Spirit Slovenija
Naložbo v sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj EKP 2014 – 2020.


Naziv operacije:
Pristopni certifikat “Družbeno odgovoren delodajalec”
Kratek opis operacije:
Podjetje je v cilju poudariti pomen zaposlenih in enakega odnosa do vseh starostnih skupin pristopilo k pridobitvi in uspešno pridobilo pristopni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec« za področje »Medgeneracijskega sodelovanja«. Postopek pridobitve je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.