Domov > Viri sofinanciranja >

Viri sofinanciranja

Naziv operacije:
Linija za izdelavo aspiracijskih katetrov z orodjem.


Kratek opis operacije, namen operacije, finančna podpora (višina subvencije – pogodba), cilji in rezultati operacije:
Linija za izdelavo aspiracijskih katetrov z orodjem, sofinancirana v višini 264.034,68 EUR oziroma 39 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije, po Pogodbi o sofinanciranju operacije v okviru Javnega razpisa »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«.


Naložbo v sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj EKP 2014 – 2020.


Evropski sklad za regionalni razvoj
www.eu-skladi.si

Ministerstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo


Spirit Slovenija