Domov > Izobraževanje >

Izobraževanje

Konkurenčno mednarodno okolje zahteva od zaposlenih nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kompetentnosti na številnih področjih. Le tako se lahko soočajo z izzivi sodobnega časa in globalne konkurence. Visoko motivirani zaposleni so pripravljeni za podjetje narediti več, v delo vložijo več časa in energije, podajo več idej, so bolj fleksibilni in inovativni. Visoka motiviranost vodi tudi v pripadnost in večjo produktivnost.

Zato v podjetju TIK d.o.o. veliko vlagamo v znanje in razvoj vseh zaposlenih.

Na področju izobraževanja zaposlenih si prizadevamo za visoko kvaliteto in doseganje standardov učeče se organizacije. Zaposlenim nudimo pester nabor izobraževalnih vsebin, ki ustrezajo zahtevam zaposlenih tako pri poslovanju kot spremljanju trendov iz okolja; z izobraževalnimi aktivnostmi zaposleni pridobivajo strokovna in funkcionalna znanja ter izpopolnjujejo kompetence za doseganje poslovnih ciljev.