Domov > Novice >

Kako preprečiti okužbe sečil pri uporabi urinskih katetrov?

03. December 2023

Ali veste, da so okužbe sečil eden najpogostejših neželenih učinkov uporabe urinskih katetrov in imajo lahko velike posledice na vaše zdravje?

Okužbe sečil, povezane s katetri, Predstavljajo kar 75% vseh bolnišničnih okužb sečil. Tveganje za nastanek okužb sečil se poveča kar 3-7% vsak dan, ko je urinski kateter nameščen, kar velja tako za uporabnike v bolnišnični oskrbi kot za uporabnike doma.

S temi statistikami vas ne želimo prestrašiti. Zdi se nam pa ključnega pomena, da se temeljito informirate o tveganjih okužb sečil povezanih z urinskimi katetri in se naučite kako preprečite njihov nastanek. Razumevanje tveganj in pravilna uporaba katetra sta ključna za ohranjanje zdravja vaših sečil.

Pri TIK-u se z našo znamko urinskih katetrov greencath® zavedamo izzivov, s katerimi se srečujejo ljudje, ki potrebujejo urinske katetre, zato vam predajamo smernice za varno in učinkovito uporabo tega medicinskega pripomočka.

 1. pogosto uriniranje
 2. pekoče ali boleče uriniranje
 3. slab vonj urina
 4. moten urin
 5. bolečine v spodnjem delu trebuha

Mikroorganizmi vstopajo v telo prek treh glavnih poti:

Ob uvajanju katetra:

pravilna vstavitev katetra je ključna, saj lahko slaba tehnika poveča tveganje za okužbo.

Ob rokovanju in vzdrževanju katetra:

skrbna higiena in aseptični postopki so nujni za preprečevanje okužb.

tudi zunanja površina katetra lahko postane pot za mikroorganizme, ki se dvigajo iz periuretralnega področja.

Možna mesta za okužbe vključujejo vhod v sečnico in okolico katetra, stik med katetrom in urinsko vrečko, mesto za odvzem vzorcev seča, stišček za izpust seča, in tudi vračanje seča iz vrečke proti sečnici, če vrečka nima nepovratne zaklopke ali suhe komore.

Izbira vrste kateterizacije je odvisna od medicinske indikacije in predvidenega trajanja kateterizacije. Različni načini vključujejo enkratno kateterizacijo, intermitentno kateterizacijo, kratkotrajno in dolgotrajno stalno kateterizacijo, kondomski kateter ter kirurško stomo.

Enkratna kateterizacija:

primerna za odvzem seča pri prizadetih bolnikih, vendar ima približno 1–5% tveganje za bakteriurijo.

Intermitentna kateterizacija:

občasna kateterizacija s z manjšim tveganjem za okužbe kot pri stalnih katetrih.

Kratkotrajna stalna kateterizacija:

tveganje za bakteriurijo je približno 10–20%, in kateter je treba odstraniti takoj, ko ni več medicinske indikacije.

Dolgotrajna stalna kateterizacija:

tveganje za bakteriurijo je 5–10% na katetrski dan.

Kondomski kateter:

uporablja se za kratkotrajno kateteriziranje pri sodelujočih bolnikih moškega spola.

Ukrepi za preprečevanje okužb sečil so ključnega pomena in vključujejo:

Splošni ukrepi:

uvajanje in rokovanje s katetrom s strani usposobljenega osebja, aseptična tehnika, vzdrževanje sterilnega drenažnega sistema, redno izobraževanje osebja ter previdno predpisovanje protimikrobnih zdravil.

Indikacije za uvajanje urinskega katetra:

pomembno je, da zdravnik postavi pravilno indikacijo in da se kateter uporablja samo tako dolgo, kolikor je to nujno potrebno.

Izbira pripomočkov:

pravilna izbira katetra in drugih pripomočkov glede na potrebe bolnika.

Postopki dela:

vključujejo pravilno uvajanje katetra, menjavo katetra, praznjenje urinske vrečke, vzdrževanje neprekinjenega toka seča, spiranje urinskega katetra ter ustrezno zdravstveno nego bolnikov s stalnim katetrom.

Dokumentacija:

pomembno je natančno dokumentiranje vseh postopkov v zvezi z urinskim katetrom, vključno s časom vstavitve in odstranitve katetra, indikacijo ter tipom katetra.

Evidentiranje okužb sečil:

spremljanje okužb sečil je ključno za prepoznavanje morebitnih nevarnostnih dejavnikov.

Za preprečevanje okužb sečil je bistveno:

 • uporaba sterilnih urinskih katetrov in urinskih vrečk;
 • izvajanje aseptičnih postopkov;
 • razkuževanje rok pred in po stiku s katetrom in urinsko vrečko;
 • uporaba zaščitnih rokavic pri postopkih, kjer lahko pride v stik s sečem;
 • urinska vrečka naj bo vedno pod nivojem sečnega mehurja, cevka pa ne sme biti prepognjena.

Z upoštevanjem teh smernic in nasvetov lahko preprečimo okužbe sečil pri uporabi urinskih katetrov ter ohranimo zdravje naših sečil.

Ne dovolite, da okužbe sečil postanejo ovira na poti do vašega zdravja in dobrega počutja - izberite greencath® (več: https://tik.si/greencath/)  za varno in učinkovito uporabo urinskih katetrov. Vaše zdravje je naša prednostna skrb.

Viri:

 1. Gould, C. V., Umscheild, C. A., Agarwal, R. K., i sur. (2009). Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections. HICPAC. http://www.cdc.gov/
 2. CDC. (1983). CDC guidelines for prevention of catheter-associated urinary tract infections. American Journal of Infection Control, 11, 28-36.
 3. Guidelines for prevention infections associated with the insertion and maintenance of short indwelling urethral catheters in acute care. (2001). Journal of Hospital Infection, 47(Suppl), S39-S46.
 4. RKI. (1999). Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle Katheter-assoziierter Harnwegsinfektionen. Bundesgesundheitsblatt, 42, 806-9.
 5. Zakotnik, B. (2009). Okužbe sečil, povezane z zdravstvom. U: Beović, B., Strle, F., Čižman, M., Tomažič, J. (Ur.). Infektološki simpozij 2009. Ljubljana: Sekcija za kemoterapijo SZD, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Lj, Katedra za infektologijo in epidemiologijo MF Univerza v Lj, 91-6.

 

Razumevanje tveganj urinskih infekcij in pravilna uporaba katetra sta ključna za ohranjanje zdravja vaših sečil.