Domov > Novice >

60 let znanja za življenje v TIK d.o.o. obeležili z otvoritvijo novega ‘čistega prostora’

29. November 2019

TIK iz Kobarida je bil ustanovljen leta 1951 kot podjetje za izdelavo šivalnih igel. Leta 1959 so začeli proizvajati injekcijske igle za večkratno uporabo, zato letos obeležujejo 60 let proizvodnje medicinskih pripomočkov. Na podlagi šestdesetletnih izkušenj se je podjetje usmerilo v raziskave in razvoj ter specializiralo svoj proizvodni program v uporabnikom prijazne izdelke za humano medicino in veterino. Poleg proizvodnega želijo namreč postati tudi predvsem razvojno podjetje, ki ponuja tehnološko napredne izdelke z visoko dodano vrednostjo, vse ob upoštevanju zaostrenih zahtev nove evropske direktive MDR, ki bo stopila v veljavo maja 2020. Kot je povedala direktorica Petra Borovinšek, družba TIK v zadnjih letih pospešeno investira v modernizacijo lastne proizvodnje: "V zadnjih treh letih smo za to namenili več kot tri milijone evrov. V letošnjem poslovnem letu k temu dodajamo še več kot 1,5 milijona evrov za izdelavo novega, dodatnega čistega prostora ter dodatne linije za omakanje katetrov, ki bo pričela z delovanjem v letu 2020. Čista soba za nas pomeni boljšo organizacijo proizvodnje in racionalizacijo proizvodnih procesov." Čisti prostori so v proizvodnji medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo ključnega pomena. Za kakovostno in optimalno izvedbo naraščajočega števila novih naročil s strani obstoječih in novih kupcev je izjemno pomembno, na kakšen način je organizirana njihova proizvodnja. Z novo investicijo je TIK povečal skupno površino čistih prostorov na več kot 1.500 m2. Sočasno s to investicijo poteka tudi optimizacija proizvodnega procesa na področju transportnih poti, logistike, toka materiala, digitalizacije proizvodnega procesa in organizacije dela. Z uvedbo teh sprememb se TIK premika v smer vitke proizvodnje ter načrtuje za najmanj 50 odstotkov višjo produktivnost pri proizvodnji katetrov; inovativne tehnološke rešitve, ki bodo integrirane v novi način organizacije proizvodnje, pa prinašajo tudi občutne prihranke pri rabi električne energije. Čista soba bo operativna konec letošnjega leta, temu sledi še pridobitev dovoljenja za uporabo s strani presojevalnega organa in poln zagon v prvem polletju 2020. Drugi pomemben mejnik v letu 2019 je konsolidacija lastništva družbe TIK v okviru skupine Postojnska jama, z družbo Postojnska jama d.d. in Marjanom Batageljem na čelu, ki je pred leti prepoznal potencial in visoko kakovost izdelkov družbe TIK: ''Ta standard medicinskih pripomočkov je nekaj dragocenega, saj posegajo v človeško telo in zahtevajo veliko odgovornost do bolnikov.'' Zato se je zahvalil nekdanjemu dolgoletnemu direktorju TIKa Branku Veliščku, ki je bil izredno vesel, da so novi lastniki podprli podjetje s tradicijo, da ostane in se razvija ter ga še naprej aktivno podpirajo pri zastavljanju in doseganju ambicioznih ciljev ter uresničevanju njegove vizije, postati pomemben akter na evropskem trgu. Temu pritrjuje tudi letošnji TIKov poslovni rezultat: družba je visoko likvidna, posluje s čistim dobičkom, ima bonitetno oceno AAA. Zaupajo ji tudi poslovne banke, ki so med drugim finančno podprle investicijo v novi čisti prostor. Podjetje TIK ima kot glavni zaposlovalec v Kobaridu in okolici veliko pomen za lokalno okolje; trenutno zaposluje 162 ljudi, kar je v današnjih razmerah, ko je veliko proizvodnih procesov avtomatiziranih, veliko. Občina Kobarid se trudi, da bi v okviru svojih možnosti zagotovila kar najbolj ugodno poslovno okolje za podjetja, ki delujejo v regiji: ''Ponosen sem na vse dolgoletno zaposlene v Tiku, ki ključno doprinašajo k razvoju podjetja. V naši regiji ni veliko podjetij, ki vlagajo v lasten razvoj izdelkov in seveda tudi v prepoznavnost domače blagovne znamke na slovenskem in na tujih trgih,'' je poudaril župan Občine Kobarid Marko Matajurc. Na uspešnih 60 let kobariškega TIKa je ponosen tudi častni gost na dogodku, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek: ''Tik Kobarid se je od proizvajalca igel za večkratno uporabo razvil v visokotehnološko podjetje, ki so ga kot zanesljivega poslovnega partnerja prepoznali tudi v tujini, v visoko konkurenčnem okolju. Pomembno je, da so takšna podjetja tudi na obrobju Slovenije, ne samo v Ljubljani, da se tam obdržijo ljudje, zato bomo še naprej investirali v takšna delovna mesta in jim zagotavljali čim boljše pogoje za delo.'' TIKove konkurenčne prednosti so velika fleksibilnost, inovativnost, tradicionalno dobro sodelovanje s pomembnimi evropskimi distributerji, ugodna geografska lega ter dolgoletne izkušnje in znanje s področja proizvodnje medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo. Raziskovalno-razvojna skupina si zato vseskozi prizadeva, da z lastnim znanjem, nenehnim razvojem in umestitvijo novosti v proizvodnjo zagotavlja visokokakovostne medicinske pripomočke, ki k življenju pripomorejo (program ginekologija), ga rešujejo (program respiratorna terapija, gastroenterologija) in izboljšujejo njegovo kakovost (program urologija). Njihova prizadevanja in vizijo potrjujejo tudi različne nagrade, kot je na primer srebrno priznanje GZS za inovacije, ki so ga skupaj z izvajalcem v letu 2018 prejeli za novo linijo za omakanje katetrov. Trenutno njihov najpomembnejši program predstavljajo katetri z nanosom blagovne znamke greencath®, v razvoj katerega so v zadnjih letih vložili veliko znanja, truda, časa in denarja, predvsem z namenom uporabnikom ponuditi vrhunski in za uporabo prijazen kateter za samokateterizacijo. Da jim je to uspelo, potrjujejo tudi trg in njegovi uporabniki. Z aktivnostmi s področja raziskav in razvoja izdelkov, izdelave plastičnih komponent in cevi ter montaže v čistih prostorih z ustrezno infrastrukturo, je TIK d.o.o. sposoben slediti ostrim zahtevam in pogojem, ki jih narekuje svetovni trg. 60 let TIKa – 10 ključnih točk: 1951 – ustanovitev podjetja TIK tovarna igel Kobarid 1959 – začetek proizvodnje injekcijskih igel za večkratno uporabo (letos obeležuje 60 let proizvodnje medicinskih pripomočkov) 1965 – ustanovitev razvojnega oddelka 1979 – odprtje novih proizvodnih prostorov za proizvodnjo medicinskih pripomočkov, uvoz nove opreme za izdelavo injekcijskih igel za enkratno uporabo 1985-91 – obdobje dopolnjevanje programa medicinskih pripomočkov z novimi artikli 1995 – iz družbe izločene vse dejavnosti razen proizvodnje artiklov za humano medicino in veterino 1997 – pridobitev certifikata ISO 9001 in EN 46001 oziroma oznake CE 1998-2018 – obdobje investicij v posodabljanje, sanacijo, avtomatizacijo in širitev proizvodnih in spremljevalnih prostorov, uvajanje novih proizvodnih programov 2005 – začetek izdelave katetrov s hidrofilnim nanosom, enega od najpomembnejših proizvodnih programov podjetja 2019 – razširitev čistih prostorov (rumena soba)

 

Družba TIK d.o.o. iz Kobarida je danes na prednovoletnem srečanju obeležila 60. obletnico proizvodnje prvih medicinskih pripomočkov.