Domov > Novice >

Zaposleni v TIK-u Kobarid navdušeni nad 120 urnim izobraževalnim programom v okviru projekta: »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019«

20. April 2018

Posoški razvojni center, kot vodilni partner konzorcija, je julija 2016 uspešno kandidiral na javnem razpisu »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019«. Operacijo, ki traja od leta 2016 do 2019, sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in je namenjena zaposlenim, starejšim od 45 let, z nižjo stopnjo izobrazbe. V okviru projekta se bo v tem obdobju izvajalo 24, za udeležence brezplačnih, vsebinsko različnih izobraževanj, s ciljem razvijanja temeljnih in poklicnih kompetenc. Z vključevanjem zaposlenih v različna izobraževanja, ki jih v Posočju organizira in izvaja Posoški razvojni center, se spodbuja prepoznavanje in razvijanje osebnih potencialov za kakovostnejše življenje ter širšo splošno razgledanost udeležencev. V okviru tega projekta se je v podjetju TIK Kobarid v letu 2016 zaključil 120 urni javno veljavni izobraževalni program »Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem« (v nadaljevanju UŽU-RŽU), z vsebinskim poudarkom na kakovosti življenja. Po začetni veliki zadržanosti zaposlenih, za vključitev v izobraževanje, je bil program UŽU-RŽU med udeleženci sprejet z navdušenjem, saj je praktično naravnan in zajema široko paleto različnih vsebinskih sklopov: zdravje, komunikacija, računalništvo, finančno opismenjevanje ter tuj jezik. Program vključuje tudi strokovne ekskurzije, ki so povezane z nosilno tematiko. Posebnost programa UŽU-RŽU je, da se vsebina prilagaja potrebam skupine, s tem se poleg ostalih kompetenc razvija tudi proaktivnost pri udeležencih. V spomladanskem obdobju 2017 je vpis Tik-ovih zaposlenih v programe narasel. Samo v računalniške programe (začetni tečaj računalništva, nadaljevalni tečaj Excela) se je vključilo več kot 15 zaposlenih iz podjetja. Poleg tega pa je opazen vpis tudi na tečaje tujih jezikov. Direktorica podjetja TIK Kobarid ga. Renata Bajt Kovač je ena izmed tistih direktorjev v Posočju, ki je zelo naklonjena izobraževanju, zato tudi sama spodbuja zaposlene k vključitvi v izobraževanja. Poudarja, da novo pridobljena znanja veliko pripomorejo k osebnemu razvoju posameznika, hkrati pa tudi k izgradnji močne organizacijske kulture katera temelji na povezanosti med vsemi zaposlenimi. Kot vzpodbuda vsem, ki še vedno razmišljate o vključitvi v različne oblike izobraževanj ali usposabljanj, naj zaključimo z izjavo Jane Crivellari, ene od udeleženk UŽU-RŽU: »Toliko novega in uporabnega sem izvedela na teh predavanjih in ni mi žal, da sem se vključila v to izobraževanje. Res hvala vodstvu podjetja in Posoškemu razvojnemu centru za to priložnost. « Besedilo in slika: mag Damijana Kravanja

 

»Ni mi žal, da sem se odločila za izobraževanje in če bi obstajala možnost, bi se ponovno vključila v isti program« je izjava udeleženke Vere Pavlin, ob koncu 120 urnega izobraževalnega programa, ki je pod vodstvom Posoškega razvojnega centra potekal v podjetju TIK Kobarid.