Domov > Novice >

V TIKu obnovili znanje o načinih sterilizacije medicinskih izdelkov

22. August 2018

Zaradi zahtev po vse večji konkurenčni sposobnosti in dodani vrednosti ter uspešnosti podjetij, izobraženi in usposobljeni zaposleni predstavljajo vse večji kapital podjetij. Zato tudi v podjetju TIK d.o.o skrbimo, da so naši zaposleni vedno seznanjeni z najnovejšimi smernicami v stroki. Na izobraževanju smo poudarili različne načine sterilizacije medicinskih izdelkov: EO, E-beam, Gama, X-ray, glede na ISO 11135, ISO 11137, ISO 11138 in druge standarde, ki so direktno povezani s sterilizacijo in obravnavajo postopke od validacije do rutinske sterilizacije, pakiranja izdelkov ter dokazovanja sterilnosti. Namen sterilizacije je izvajati postopek, ki je preverjen in nadzorovan ter zagotavlja material brez prisotnosti živih mikroorganizmov za uporabo pri pacientih, kadar omenjeni material pride v stik s sterilnimi področji telesa ali krvnim obtokom. Cilj sterilizacije je preprečiti prenos z okuženimi inštrumenti, opremo in pripomočki za večkratno uporabo. Postopki in aparature, ki se uporabljajo, morajo imeti ustrezne lastnosti, ki zagotavljajo učinkovanje mikroorganizmov, vse faze dela morajo biti določene in redno nadzorovanje. Pred sterilizacijskim procesom je zelo pomembna čistoča samega izdelka, zato smo poudarili tudi pomembnost ustreznih postopkov proizvodnje v čistih prostorih glede na ISO 14644 in ISO 14698 ter pomembnost določanja začetne kontaminacije glede na ISO 11737. Izdelki morajo biti tudi osušeni ter primerno pakirani. Seveda pa ključnega pomena tudi ustreznost izdelka po sterilizaciji, kar določamo z veliko različnimi testi: določanje koncentracije endotoksinov (LAL test), biokompatibilnosti glavnih in pomožnih materialov, zaostalega EO... Ključna je tudi klinična evaluacija posameznih izdelkov, kjer so zelo pomembni odzivi uporabnikov ter njihove pohvale in kritike glede na njihove izkušnje.

 

Konec meseca Julija smo v podjetju TIK d.o.o organizirali celodnevno izobraževanje zaposlenih, na katerem so se seznanili s podrobnostmi nekaterih najbolj pomembnih procesov skozi katere gredo izdelki.