Domov > Novice >

Mednarodna konferenca Kontinenca+ 2018

28. June 2018

Letos je potekal mednarodni teden kontinence med 18 in 24 Junijem. V tem tednu pa je v okviru projekta SuhDan 21. junija potekala 2. mednarodna konferenca Kontinenca+ 2018. Konference, ki jo je organiziral nevladni Inštitut Emonicum v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije, se je udeležilo preko 100 predstavnikov stroke, nevladnih organizacij in podjetij. Sodelovali so tudi Svetovna zdravstvena organizacija, Age Platform Europe, predavatelji iz Italije, Madžarske in Hrvaške ter strokovnjaki s področja zdravstvene in družinske obravnave motenj kontinence. Konferenca je bila namenjena izmenjavi strokovnih mnenj na področju obravnave inkontinence, njen cilj pa je bil vzpostaviti koordinacijo in sodelovanje z aktivno vključitvijo bolnikov za izboljšanje njihovega položaja v družbi in zmanjševanju stigme bolezni. Program, ki želi odpirati pota k bolj razumevajočemu odnosu družbe do inkontinence, je zajemal različna področja, na katerih se z njo vsak dan srečujemo; primarno zdravstvo, urologijo, ginekologijo, pediatrijo, dolgotrajno oskrbo in domove starejših občanov. Na podlagi najnovejših raziskav, ki so jih predstavili na konferenci, inkontinenca prizadene med 4 % in 8 % prebivalstva ali skoraj 400 milijonov ljudi po vsem svetu. Zgolj v EU predstavlja ta odstotek kar 50 milijonov prizadetih oseb. V Sloveniji znaša njena prevalenca za ženske 13,6 % in je torej nekoliko višja kot v državah Zahodne Evrope ter ZDA. Statistični podatki kažejo, da je v Sloveniji 49,5 % žensk (15-30 % v ZDA), ki so stare več kot 65 let, tako hudo inkontinentnih, da potrebujejo zdravljenje. V reproduktivnem obdobju je inkontinentnih 5-15 % žensk. V domovih starejših občanov je inkontinentnih kar 57 % žensk (50 % v ZDA). Prevalenca urinske inkontinence pa seveda narašča s starostjo in dosega 31 % pri ženskah starostne skupine 45-50 let in 56 % pri ženskah po 70. letu starosti. Kar je razvidno iz teh podatkov je, da je inkontinenca ena najpogostejših zdravstvenih težav v Sloveniji, saj je slovenska družba med evropskimi državami ena od najhitreje starajočih. Čeprav ni življenjsko nevarna, močno vpliva na kakovost življenja in predstavlja s svojo prevalenco najbolj pogosto in izrazito medgeneracijsko zdravstveno težavo. Zaradi velike stigme inkontinence v javnosti je tudi eno najbolj zamolčanih osebnih bremen. Zato je še toliko pomembneje, da se o težavah z nehotenim uhajanjem urina in blata govori odkrito in na glas. Če imate težave, se obrnite na splošnega zdravnika, da se zaupno pogovorite o problemu in poiščete rešitev. Kakovost življenja je na prvem mestu, zato ne odlašajte in začnite živeti bolje.

 

Mednarodni teden kontinence (WCW) je vsakoletna pobuda Mednarodnega združenja za kontinenco (ICS). Njen osnovni cilj je informiranje in osveščanje javnosti v zvezi s težavami, ki jih povzroča inkontinenca.