Domov > Blog

Urinski kateter in preprečevanje okužb sečil

01. avgusta 2019

DEFINICIJA okužbe sečil povezane z zdravstveno oskrbo: glej Klavs I, Grgič-Vitek M, Škerl M, Grosek Š, Kompan L, Kramar Z, Bufon-Lužnik T. Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb. V: Klavs I (ur.) Zdr var 2001, 40: (Suppl): 1-93. PROBLEM: Kateter je tujek, ki okvari normalno obrambo sluznice. Urinski kateter kemično in mehansko draži in povzroča vnetje ter tako omogoča bakterijam ugodno okolje za rast in razmnoževanje v oblogah, tako v svetlini katetra kakor na zunanji površini. Tveganje za okužbo narašča s trajanjem kateterizacije. NAMEN: prepoznati dejavnike tveganja, upoštevati indikacije za namestitev katetra in z ukrepi preprečevati nastanek bolnišnične okužbe sečil. CILJ: zmanjšati število okužb sečil povezanih z zdravstveno oskrbo. PATOGENEZA, POVZROČITELJI IN VSTOPNO MESTO OKUŽBE SEČIL, povezane z urinskim katetrom in tveganjem za nastanek okužbe Mikroorganizmi vstopajo na tri načine: - ob uvajanju katetra, - ob rokovanju in higienskem vzdrževanju katetra...

Preberi več ...

 

Okužbe sečil (OS) potekajo kot simptomatska okužba ali asimptomatska bakteriurija. Uropoetski trakt je običajno sterilen, z izjemo spodnje tretjine sečnice pri ženski. Patogeni mikroorganizmi navadno prehajajo iz sečnice v sečni mehur in navzgor. Povzročitelji okužb sečil so pri ženskah predvsem koliformne bakterije, pri moških pa zaradi obstruktivnih motenj bakterijska flora iz obsečnice. Hematogena okužba je dosti redkejša, navadno pri bolnikih z motnjo imunske obrambe.