Domov > Novice >

60 let družbe TIK d.o.o. – kje smo in kam gremo

05. September 2019

Konec leta bomo v družbi TIK d.o.o. praznovali že 60 let proizvodnje raznovrstnih medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo. Šestdeseto leto poslovanja zaznamujejo pomembni mejniki, s katerimi uresničujemo vizijo postati prepoznaven evropski proizvajalec in razvijalec medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo. Trenutno je naš glavni cilj čim bolj optimizirati poslovanje družbe z namenom zagotoviti konkurenčnost družbe na slovenskem, evropskem in širšem trgu. Predstaviti vam želimo predvsem dva pomembna mejnika, ki bosta ključna pri doseganju tega cilja in uresničevanju naše vizije. Zelo ponosni smo, da se je v letu 2019 zaključila konsolidacija lastništva družbe v okviru ugledne slovenske skupine Postojnska jama, z družbo Postojnska jama d.d. in Marjanom Batageljem na čelu. Konsolidacija lastništva bo nedvomno prispevala k učinkovitejšemu korporativnemu upravljanju in posledično uspešnejšemu poslovanju družbe. Novi lastnik nas aktivno podpira pri zastavljanju in doseganju ambicioznih ciljev ter uresničevanju naše vizije, da postanemo pomemben akter na evropskem trgu. Na podlagi šestdeset letnih izkušenj v poslovanju pa je dozorela tudi odločitev o usmeritvi v raziskave in razvoj ter posledično prevetritvi proizvodnega programa. V letu 2020 tako ne bomo več proizvajali določenih izdelkov (seznam teh je spodaj), čemur botruje več razlogov, glavni pa je ta, da želimo več energije in resursov usmeriti v raziskave in razvoj. Poleg proizvodnega želimo namreč postati tudi (in predvsem) razvojno podjetje, ki ponuja tehnološko napredne izdelke z visoko dodano vrednostjo, vse ob upoštevanju zaostrenih zahtev nove MDR direktive, ki prične veljati v maju 2020. Raziskovalno-razvojna skupina družbe TIK d.o.o. si zato vseskozi prizadeva, da s svojim, lastnim znanjem, nenehnim razvojem in umestitvijo novosti v proizvodnjo zagotavlja visoko kvalitetne medicinske pripomočke, ki k življenju pripomorejo (program ginekologija), ga rešujejo (program respiratorna terapija, gastroenterologija) in izboljšujejo njegovo kakovost (program urologija). Prav o tem govori naša vizija razvoja. Naša prizadevanja potrjuje tudi prejem različnih nagrad, na primer prejem srebrnega priznanja GZS za inovacije, ki smo ga skupaj z izvajalcem v letu 2018 prejeli za novo linijo za omakanje katetrov. Trenutno naš najpomembnejši program predstavljajo katetri z nanosom blagovne znamke greencath®, v razvoj katerega smo v zadnjih letih vložili veliko znanja, truda, časa in denarja, predvsem z namenom, da uporabnikom ponudimo vrhunski in za uporabo prijazen kateter za samokateterizacijo. Da nam je to uspelo, potrjujejo tudi trg in njegovi uporabniki. Družba v zadnjih letih pospešeno investira v modernizacijo lastne proizvodnje. V zadnjih treh letih smo za to namenili več kot 3 milijone evrov. V letošnjem poslovnem letu k temu dodajamo še več kot 1,4 milijonov evrov za izdelavo novega, dodatnega čistega prostora (dela bomo zaključena predvidoma do konca letošnjega leta) ter dodatne linije za omakanje katetrov, ki bo pričela z delovanjem v letu 2020. To nam bo omogočilo uresničitev vseh napovedi o povečanju naročil naših cenjenih kupcev, kar potrjuje pravilnost poti, ki smo si jo začrtali. Nadalje temu pritrjuje tudi naš letošnji poslovni rezultat: družba je visoko likvidna, posluje s čistim dobičkom, ima bonitetno oceno AA+. Zaupajo nam tudi poslovne banke, ki so med drugim finančno podprle investicijo v novi čisti prostor. Proaktivni smo tudi na širšem družbenem področju. Kot družbeno odgovorno podjetje pričenjamo aktivno sponzorirati različne dogodke naših uporabnikov, smo aktivni član združenja SLO-MED (združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov pri GZS), itd. Če vas zanima več, nam lahko sledite na naši prenovljeni spletni strani in družbenih omrežjih (Facebook – @tikkobarid, LinkedIn – TIK d.o.o.). Vpričo vsega navedenega upamo in verjamemo, da bomo v prihodnje še uspešneje sodelovali. Za kakršna koli dodatna vprašanja in pojasnila smo vam z veseljem na razpolago Petra Borovinšek, direktorica in Tatjana Smrekar, vodja prodaje in marketinga. Seveda pa ste vedno tudi osebno dobrodošli v Kobarid, kjer vam bomo z veseljem razkazali naše nove pridobitve. UKINJENI IZDELKI: Še na zalogi: 54274 Zamašek za infuzijo in kateter - rdeč 58288 Zamašek luer ženski - rdeč 60217 Podaljšek 2x tiksite 60218 Podaljšek 3x tiksite 60709 Konekt LL nepovratnim ventilom 56225 Transfuzijski sistemi Nekatere dimenzije injekcijskih igel, brizgalk Zaloga odprodana: 2149 Štirikanalni priključek – 1 stišček 2148 Dvokanalni priključek – 1 stišček 53915 Dvokanalni priključeik – 2 stiščka 2157 Zamašek L/L za injiciranje 55431 Trismerni ventil – rdeč 55430 Trismerni ventil – moder 2707 Cev povezovalna – 1 priključek CH 25 x 200 55123 Cev povezovalna – 2 priključka CH 25 x 200 2301 Podaljšek za perfuzor 53750 Sistem za klizmo 1844 Kanila nosna za kisik 55880 Set za plevralno punkcijo 3x80 mm G14, 16, 19 Celoten progam infuzijskih sistemov

 

Družba v zadnjih letih pospešeno investira v modernizacijo lastne proizvodnje. V zadnjih treh letih smo za to namenili več kot 3 milijone evrov.